Zamówienia pow. 30.000 EURO

8 października 2020

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 17/2020

Zobacz
6 sierpnia 2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 15/2020

Zobacz
30 lipca 2020

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego znak sprawy 16/2020

Zobacz
15 lipca 2020

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz krwi kontrolnej potrzebnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi – 5 diff oraz płynów z jam ciała wraz z dzierżawą fabrycznie nowych analizatorów hematologicznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 14/2020

Zobacz
15 lipca 2020

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą analizatora, inkubatora, pipetora oraz dzierżawą oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką preparatami krwi dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
13 lipca 2020

Dostawa Uszczelek i drenów do laparoskopu dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 10/2020

Zobacz
10 lipca 2020

Dostawa materiałów ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
25 czerwca 2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 8/2020

Zobacz
22 czerwca 2020

Dostawa torebek do sterylizacji do stomatologii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 9/2020

Zobacz
13 maja 2020

Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
12 maja 2020

Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego i preparatów dentystycznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 7/2020

Zobacz
21 kwietnia 2020

Dostawa odczynników do Pracowni Patomorfologii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
5 marca 2020

Dostawa odczynników do wykonywania badania ogólnego moczu, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą czytnika pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu oraz dzierżawę analizatora osadu moczu dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
14 lutego 2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
16 stycznia 2020

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 stycznia 2020

„Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
6 grudnia 2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
2 grudnia 2019

Zakup i dostawa Aparatu elektrochirurgicznego ze specjalistycznymi programami do resekcji w środowisku płynnym (mono i bipolarna) oraz systemem zamykania dużych naczyń – zestaw z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w 24 równych ratach miesięcznych, bezprocentowych.

Zobacz
28 listopada 2019

Zakup i dostawa przenośnych kieszonkowych oświetlaczy naczyniowych -3 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
27 listopada 2019

Dostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zobacz