Zamówienia pow. 30.000 EURO

25 marca 2019

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, przyrządów do żywienia dojelitowego, płynów infuzyjnych oraz preparatów do diagnostyki w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 marca 2019

Dostawa leków w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
7 marca 2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
1 marca 2019

Dostawa nici chirurgicznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
20 lutego 2019

Zakup i dostawa nowego sprzętu medycznego w podziale na zadania dla projektu „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”, w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zobacz
22 stycznia 2019

Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
22 stycznia 2019

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Zobacz
11 stycznia 2019

Zakup i dostawę urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
10 stycznia 2019

„Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
21 grudnia 2018

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, preparatów do żywienia pozajelitowego i płynu substytucyjnego do hemofiltracji w podziale na zadania

Zobacz
20 grudnia 2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 10 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
13 grudnia 2018

Dostawa ambulansu drogowego – 1 szt ( typu B – 1 szt)

Zobacz
17 października 2018

Zakup i dostawę nowego sprzętu medycznego – Kardiotokograf 2 szt; Kriostat wolnostojący 1 szt; Zatapiarka parafinowa szt 1; Aparat elektrochirugiczny z koagulacją argonową 1 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
18 września 2018

Dostawa Dostawa odczynników kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
10 września 2018

Dostawa wyrobów z włókniny w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
3 września 2018

Zakup i dostawa sprzętu do fizykoterapii dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem

Zobacz
23 sierpnia 2018

Dostawa ambulansów drogowych – 2 szt ( typu B – 2 szt)

Zobacz
27 lipca 2018

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
6 lipca 2018

test – nowy

Zobacz
29 czerwca 2018

Zakup i dostawę nowego sprzętu medycznego – aparat USG dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dla projektu „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz ….”

Zobacz