Wykonanie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: budowlanej, drogowej i elektrycznej

Szanowni Państwo,

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: budowlanej, drogowej i elektrycznej nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego (w miejscowości: Januszewice gm. Opoczno na działce nr ewid. 595/41) pn. „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”, w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Opublikowano:
28 marca 2018
Autor:
Szpital Opoczno
Ostatnia aktualizacja:
29 czerwca 2018 przez Szpital Opoczno

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+