Ogłoszenia

29 maja 2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi oraz Wojskową Izbą Lekarską ogłasza konkurs na stanowisko: ORDYNATORA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZO-NOWORODKOWEGO

Zobacz
29 maja 2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi oraz Wojskową Izbą Lekarską ogłasza konkurs na stanowisko: ORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

Zobacz
27 lutego 2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza konkurs na stanowiska

Zobacz
3 lutego 2023

,,Dostawa środków czystości z podziałem na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie”

Zobacz
24 maja 2022

Konkurs na stanowiska: 1) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO 2) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 3) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO 4) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 października 2021

Konkurs na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
27 marca 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020

Zobacz
7 lutego 2019

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu

Zobacz