Archiwum Zamówienia pow. 30.000 EURO

8 listopada 2017

Dostawa artykułów spożywczych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie : Zadanie I – Pieczywo, Zadanie II – Warzywa.

Zobacz
23 października 2017

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do wykonania badań z zakresu serologii grupy krwi metodą manualną

Zobacz
16 października 2017

Dostawa opału dla potrzeb kotłowni podległych SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
9 października 2017

Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych

Zobacz
27 września 2017

Rękawice – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania

Zobacz
27 września 2017

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II

Zobacz
21 września 2017

Dostawa środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
4 września 2017

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
31 sierpnia 2017

Zakup i montaż respiratora dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie

Zobacz
22 sierpnia 2017

Wymiana urządzeń dźwigu osobowego w budynku A dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
17 sierpnia 2017

Dostawa gwoździ do leczenia złamań piety

Zobacz
9 sierpnia 2017

Zakup i montaż respiratora

Zobacz
4 sierpnia 2017

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
6 lipca 2017

Dostawa materiałów ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
5 lipca 2017

Dostawę jednorazowych, sterylnych, atestowanych przez producenta zestawów wkładów, posiadających certyfikat CE, przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem MEDRAT STELLANT CT Dual dla Działu Diagnostyki Obrazowej

Zobacz
6 czerwca 2017

Dostawa podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli

Zobacz
28 maja 2017

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na 10 pakietów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
24 maja 2017

Dostawa wyrobów z włokniny i folii chirurgicznych w podziale na zadania

Zobacz
30 kwietnia 2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie i należących do niego obiektów.

Zobacz
18 kwietnia 2017

Zakup i dostawa sprzętu medycznego (Laparoskop z osprzętem kompatybilnym z narzędziami do zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych) dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz