„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opocznie skorzystał z unijnego wsparcia, w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pracownicy otrzymali  dodatkowe wynagrodzenie oraz zakup środków zapewniających ochronę przed zakażeniem koronawirusem.

Dodatki za pracę w jednym miejscu

Dzięki środkom z projektu personel m.in., Zakład Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, jeśli ograniczy swoją pracę do jednej placówki.

Chodzi przede wszystkim o pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i członków personelu pomocniczego. Warunkiem było zatrudnione w ZOL.

Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane było z pensją.

Ograniczenie pracy do jednego miejsca znacznie zwiększa bezpieczeństwo, zarówno personelu, jak i pacjentów. Wtedy ryzyko transmisji wirusa i zakażenia jest mniejsze.

Środki do dezynfekcji i odzież ochronna

Obok dodatków do pensji, placówki opiekuńcze zyskują środki na zakup płynów do dezynfekcji i niezbędnej odzieży ochronnej.

Zapewnienie zapasu maseczek FFP3 i FFP2, płynów do dezynfekcji rak, rękawic jednorazowych jest kluczowe w opiece nad podopiecznymi ZOL. Gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa i redukuje zagrożenie zakażeniem się koronawirusem. To ważne dla opiekunów i ich podopiecznych, wśród których przeważają osoby starsze, często schorowane, dla których wirus jest szczególnie niebezpieczny.

Łączna wartość grantu wynosi: 349 436,20 zł

Część A grantu wynosi: 335 454,00 zł (wynagrodzenia)

Część B grantu w wysokości: 13 892,20 zł (środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji).

W ramach projektu dofinansowanie dotyczy stanowiska pracy:

  • Pielęgniarka
  • Fizjoterapeuta
  • Opiekun medyczny
  • Osoba sprzątająca

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Załączone pliki
Plakat informacyjny
Opublikowano:
2 sierpnia 2021
Autor:
Joanna Gumkowska
Ostatnia aktualizacja:
2 sierpnia 2021 przez Joanna Gumkowska

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+