Unieważnienie postępowania – Dostawa tabletów medycznych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Poddziałanie VII 1.2 Technologie informacyjno-Komunikacyjne znak sprawy 20/2020

Opublikowano:
31 grudnia 2020
Autor:
Iwona Madej
Ostatnia aktualizacja:
8 stycznia 2021 przez Iwona Madej

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+