Archiwum Zamówienia pow. 30.000 EURO

12 kwietnia 2017

Dostawa odczynników , krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu serologi transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową do posiadanego sprzętu (wirówka 6S Micro Typing System Dia Med) wraz z dzierżawą inkubator

Zobacz
7 kwietnia 2017

Dostawa nici szewnych w podziale na 2 zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
3 kwietnia 2017

Dostawa leków i płynów infuzyjnych w podziale na zadania

Zobacz
20 marca 2017

Dostawa odczynników do badań hematologicznych, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego 5-diff oraz dostawa odczynników z niezbędnymi akcesoriami do analizatora CELL-DYN 3700 SL oznaczając

Zobacz
17 marca 2017

Dostawa odczynników do wykonywania badań ogólnego moczu, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą czytnika pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu ( analizatora )

Zobacz
3 marca 2017

Dostawa nici chirurgicznych w podziale na zadania asortymentowe

Zobacz
23 lutego 2017

Dostawa materiałów do sterylizacji i w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
20 lutego 2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownic do zadania nr 4 i zadania nr 5 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
7 lutego 2017

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów krytycznych

Zobacz
16 grudnia 2016

Wykonanie opracowań planistyczno – studialnych w podziale na zadania dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 grudnia 2016

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, preparatów do żywienia pozajelitowego i płynu substytucyjnego do hemofiltracji w podziale na zadania

Zobacz
15 grudnia 2016

Postępowanie Unieważnione -Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, preparatów do żywienia pozajelitowego i płynu substytucyjnego do hemofiltracji w podziale na zadania

Zobacz