Zamówienia poniżej 130 tys zł netto

27 lutego 2024

Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
21 września 2021

Dostawa staplerów, uszczelek i drenów do laparoskopu, ostrza do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
31 grudnia 2020

Unieważnienie postępowania – Dostawa tabletów medycznych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Poddziałanie VII 1.2 Technologie informacyjno-Komunikacyjne znak sprawy 20/2020

Zobacz
4 grudnia 2020

Dostawa leków dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 18 /2020

Zobacz
3 grudnia 2020

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie znak sprawy 19/2020

Zobacz
8 października 2020

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 17/2020

Zobacz
6 sierpnia 2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 15/2020

Zobacz
30 lipca 2020

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego znak sprawy 16/2020

Zobacz
15 lipca 2020

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz krwi kontrolnej potrzebnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi – 5 diff oraz płynów z jam ciała wraz z dzierżawą fabrycznie nowych analizatorów hematologicznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 14/2020

Zobacz
15 lipca 2020

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą analizatora, inkubatora, pipetora oraz dzierżawą oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką preparatami krwi dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
13 lipca 2020

Dostawa Uszczelek i drenów do laparoskopu dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 10/2020

Zobacz
10 lipca 2020

Dostawa materiałów ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
25 czerwca 2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 8/2020

Zobacz
22 czerwca 2020

Dostawa torebek do sterylizacji do stomatologii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 9/2020

Zobacz
13 maja 2020

Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
12 maja 2020

Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego i preparatów dentystycznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 7/2020

Zobacz
21 kwietnia 2020

Dostawa odczynników do Pracowni Patomorfologii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
5 marca 2020

Dostawa odczynników do wykonywania badania ogólnego moczu, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą czytnika pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu oraz dzierżawę analizatora osadu moczu dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
14 lutego 2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
16 stycznia 2020

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz