Zamówienia poniżej 130 tys zł netto

15 stycznia 2020

„Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
6 grudnia 2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
2 grudnia 2019

Zakup i dostawa Aparatu elektrochirurgicznego ze specjalistycznymi programami do resekcji w środowisku płynnym (mono i bipolarna) oraz systemem zamykania dużych naczyń – zestaw z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w 24 równych ratach miesięcznych, bezprocentowych.

Zobacz
28 listopada 2019

Zakup i dostawa przenośnych kieszonkowych oświetlaczy naczyniowych -3 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
27 listopada 2019

Dostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zobacz
21 listopada 2019

Dostawa 1 szt. ambulansu drogowego (typu B – 1 szt)

Zobacz
10 października 2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie znak sprawy 26/2019

Zobacz
27 września 2019

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do wykonania badań z zakresu serologii grupy krwi metodą manualną

Zobacz
29 sierpnia 2019

dostawa 1 szt. ambulansu drogowego (typu B – 1 szt) – płatność w równych 36 bezprocentowych ratach

Zobacz
21 sierpnia 2019

Zakup i dostawa „ Zespół lamp RTG do tomografu komputerowego Aquilion S16 TSX-101 A/GM dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
8 sierpnia 2019

Modernizacja serwerowni oraz sieci aktywnej i pasywnej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”.

Zobacz
31 lipca 2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
18 lipca 2019

Dostawa materiałów ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe

Zobacz
16 lipca 2019

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
2 lipca 2019

Dostawa leków i preparatów dentystycznych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
28 czerwca 2019

Zakup i dostawę urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej 1 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
21 czerwca 2019

Dostawa jednorazowych, sterylnych, atestowanych przez producenta wkładów i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych zestaw wkładów przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual posiadający certyfikat CE, składający się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” oraz dwóch ostrzy typu „spike”.

Zobacz
30 maja 2019

Zakup paliw płynnych (tj. olej napędowy, etylina 95, gaz płynny LPG)

Zobacz
29 maja 2019

Dostawa podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
23 maja 2019

Dostawa bezpiecznego zamkniętego aspiracyjno-próżniowego (mechaniczne odciągnięcie tłoka) systemu umożliwiającego pobieranie krwi z kruchych, zapadniętych żył u pacjentów starszych i dzieci oraz systemu do pobierania krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą wirówki laboratoryjnej

Zobacz