Zamówienia poniżej 130 tys zł netto

3 czerwca 2022

Dostawa uszczelek i drenów do laparoskopu oraz ostrzy do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
21 września 2021

Dostawa staplerów, uszczelek i drenów do laparoskopu, ostrza do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
12 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe: DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA (APLIKACJI MOBILNEJ) SSI WRAZ Z TABLETAMI MEDYCZNYMI

Zobacz
18 marca 2021

Zamawiający SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie , ul. Partyzantów30 ,26-300 Opoczno zaprasza do złożenia oferty na: „ Dostawa odczynników do automatycznej wywoływarki i błon stomatologicznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
18 marca 2021

Zamawiający SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie , ul. Partyzantów30 ,26-300 Opoczno zaprasza do złożenia oferty na: „ Dostawa płyt DVD i kopert dla Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
3 marca 2021

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów30, 26-300 Opoczno zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania .

Zobacz
8 lutego 2019

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
8 lutego 2019

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”.

Zobacz
5 lutego 2019

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,tablicy pamiątkowej,plakietek informacyjnych

Zobacz
29 listopada 2018

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż: tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, plakietek informacyjnych

Zobacz
21 listopada 2018

Dostawa odczynników do automatycznej wywoływarki stomatologicznej i błon stomatologicznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej

Zobacz
19 listopada 2018

Dostawa w ramach leasingu 1 sztuki samochodu osobowego z prawem opcji wykupu.

Zobacz
5 listopada 2018

Dostawa w ramach leasingu 1 sztuki samochodu osobowego z prawem opcji wykupu.

Zobacz
21 sierpnia 2018

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE zaprasza do złożenia oferty na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu” …

Zobacz