Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż: tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, plakietek informacyjnych

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury badania rynku na:
a) zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
b) zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej,
c) zaprojektowanie, wykonanie i dostawę plakietek informacyjnych,
w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Opublikowano:
29 listopada 2018
Autor:
Urszula Walczak
Ostatnia aktualizacja:
29 listopada 2018 przez Urszula Walczak
Podziel się na:
A- A A+