Wyszukiwanie

7 czerwca 2024

Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
27 lutego 2024

Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
2 lutego 2024

Dofinasowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zobacz
4 grudnia 2023

Dostawa pasków testowych wraz z użyczeniem glukometrów

Zobacz
29 maja 2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi oraz Wojskową Izbą Lekarską ogłasza konkurs na stanowisko: ORDYNATORA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZO-NOWORODKOWEGO

Zobacz
29 maja 2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi oraz Wojskową Izbą Lekarską ogłasza konkurs na stanowisko: ORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

Zobacz
22 maja 2023

Dostawa odczynników do automatycznej wywoływarki i błon stomatologicznych dla potrzeba Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
22 maja 2023

Dostawa płyt DVD i kopert dla Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
17 maja 2023

Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
28 marca 2023

Dostawa higienicznych podkładów ochronnych w rolce dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
2 marca 2023

Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
27 lutego 2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza konkurs na stanowiska

Zobacz
3 lutego 2023

,,Dostawa środków czystości z podziałem na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie”

Zobacz
6 lipca 2022

Zakup aparatury i sprzętu medycznego ze środków z pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Zobacz
3 czerwca 2022

Dostawa uszczelek i drenów do laparoskopu oraz ostrzy do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
24 maja 2022

Konkurs na stanowiska: 1) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO 2) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 3) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO 4) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 października 2021

Konkurs na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
21 września 2021

Dostawa staplerów, uszczelek i drenów do laparoskopu, ostrza do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
5 sierpnia 2021

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Zobacz
2 sierpnia 2021

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zobacz