Wyszukiwanie

14 lutego 2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
16 stycznia 2020

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 stycznia 2020

„Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
6 grudnia 2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
2 grudnia 2019

Zakup i dostawa Aparatu elektrochirurgicznego ze specjalistycznymi programami do resekcji w środowisku płynnym (mono i bipolarna) oraz systemem zamykania dużych naczyń – zestaw z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w 24 równych ratach miesięcznych, bezprocentowych.

Zobacz
28 listopada 2019

Zakup i dostawa przenośnych kieszonkowych oświetlaczy naczyniowych -3 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
27 listopada 2019

Dostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zobacz
21 listopada 2019

Dostawa 1 szt. ambulansu drogowego (typu B – 1 szt)

Zobacz
10 października 2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie znak sprawy 26/2019

Zobacz
27 września 2019

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do wykonania badań z zakresu serologii grupy krwi metodą manualną

Zobacz
29 sierpnia 2019

dostawa 1 szt. ambulansu drogowego (typu B – 1 szt) – płatność w równych 36 bezprocentowych ratach

Zobacz
21 sierpnia 2019

Zakup i dostawa „ Zespół lamp RTG do tomografu komputerowego Aquilion S16 TSX-101 A/GM dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
8 sierpnia 2019

Modernizacja serwerowni oraz sieci aktywnej i pasywnej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”.

Zobacz
31 lipca 2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
18 lipca 2019

Dostawa materiałów ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe

Zobacz
16 lipca 2019

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
2 lipca 2019

Dostawa leków i preparatów dentystycznych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
28 czerwca 2019

Zakup i dostawę urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej 1 szt. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
21 czerwca 2019

Dostawa jednorazowych, sterylnych, atestowanych przez producenta wkładów i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych zestaw wkładów przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual posiadający certyfikat CE, składający się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” oraz dwóch ostrzy typu „spike”.

Zobacz
30 maja 2019

Zakup paliw płynnych (tj. olej napędowy, etylina 95, gaz płynny LPG)

Zobacz