Wyszukiwanie

21 czerwca 2019

Dostawa jednorazowych, sterylnych, atestowanych przez producenta wkładów i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych zestaw wkładów przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual posiadający certyfikat CE, składający się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” oraz dwóch ostrzy typu „spike”.

Zobacz
30 maja 2019

Zakup paliw płynnych (tj. olej napędowy, etylina 95, gaz płynny LPG)

Zobacz
29 maja 2019

Dostawa podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
23 maja 2019

Dostawa bezpiecznego zamkniętego aspiracyjno-próżniowego (mechaniczne odciągnięcie tłoka) systemu umożliwiającego pobieranie krwi z kruchych, zapadniętych żył u pacjentów starszych i dzieci oraz systemu do pobierania krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą wirówki laboratoryjnej

Zobacz
15 maja 2019

Dostawa wyrobów z włókniny i folii chirurgicznych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
7 maja 2019

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie dla projektów pn. „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” oraz „Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”, w ramach działania IV. 2.2 Termomodernizacja budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz
25 marca 2019

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, przyrządów do żywienia dojelitowego, płynów infuzyjnych oraz preparatów do diagnostyki w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 marca 2019

Dostawa leków w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
7 marca 2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
1 marca 2019

Dostawa nici chirurgicznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
20 lutego 2019

Zakup i dostawa nowego sprzętu medycznego w podziale na zadania dla projektu „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”, w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zobacz
8 lutego 2019

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
8 lutego 2019

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”.

Zobacz
7 lutego 2019

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu

Zobacz
5 lutego 2019

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,tablicy pamiątkowej,plakietek informacyjnych

Zobacz
22 stycznia 2019

Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
22 stycznia 2019

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Zobacz
11 stycznia 2019

Zakup i dostawę urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
10 stycznia 2019

„Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
21 grudnia 2018

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, preparatów do żywienia pozajelitowego i płynu substytucyjnego do hemofiltracji w podziale na zadania

Zobacz