Wyszukiwanie

25 marca 2019

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, przyrządów do żywienia dojelitowego, płynów infuzyjnych oraz preparatów do diagnostyki w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 marca 2019

Dostawa leków w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
7 marca 2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
1 marca 2019

Dostawa nici chirurgicznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
20 lutego 2019

Zakup i dostawa nowego sprzętu medycznego w podziale na zadania dla projektu „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”, w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zobacz
8 lutego 2019

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
8 lutego 2019

Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”.

Zobacz
7 lutego 2019

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu

Zobacz
5 lutego 2019

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,tablicy pamiątkowej,plakietek informacyjnych

Zobacz
22 stycznia 2019

Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na zadania asortymentowe oraz użyczenia fabrycznie nowej zgrzewarki szpitalnej do zgrzewu ciągłego do zadania 1 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
22 stycznia 2019

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Zobacz
11 stycznia 2019

Zakup i dostawę urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
10 stycznia 2019

„Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
21 grudnia 2018

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z bezpłatnym użyczeniem 5 pomp, preparatów do żywienia pozajelitowego i płynu substytucyjnego do hemofiltracji w podziale na zadania

Zobacz
20 grudnia 2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 10 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Zobacz
13 grudnia 2018

Dostawa ambulansu drogowego – 1 szt ( typu B – 1 szt)

Zobacz
30 listopada 2018

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

Zobacz
30 listopada 2018

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

Zobacz
29 listopada 2018

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż: tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, plakietek informacyjnych

Zobacz
21 listopada 2018

Dostawa odczynników do automatycznej wywoływarki stomatologicznej i błon stomatologicznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej

Zobacz