Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Beneficjent: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wartość projektu: 39 001 776,12 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 029 629,16PLN

Celem projektu jest usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych, co przełoży  się  na  poprawę  bezpieczeństwa  zdrowotnego  społeczeństwa  w  przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia i zdrowia. Główne korzyści ekonomiczne mierzalne i niemierzalne z realizacji inwestycji to:

 • Wzrost  dobrobytu  dla  pacjentów  i  ich  rodzin,  mierzalny  w  kategoriach  liczby unikniętych śmierci, wydłużenia oczekiwanego okresu życia pacjenta, jak i poprawy jakości życia  pacjenta  i  jego  rodziny  dzięki  uniknięciu  choroby  lub  zastosowaniu skutecznego i szybszego leczenia oraz uniknięciu straty w produkcji, dzięki mniejszej liczbie dni roboczych utraconych przez pacjenta i jego rodzinę;
 • Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe, co przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów;
 • Zwiększenie dyspozycyjności zespołów ratowniczych;
 • Dostosowanie  infrastruktury  szpitalnych  oddziałów  ratunkowych  do  potrzeb i obowiązujących przepisów prawa, w tym zakresie segregacji medycznej;
 • Poprawa warunków pracy personelu przez standaryzację pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych i poprawę jakości ich wyposażenia –nastąpi ograniczenie terytorialnych dysproporcji.

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0368/19 realizowany w partnerstwie na podstawie umowy nr 249/DN/2019  z dnia 26.06.2019r. wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W ramach projektu: zrealizowano następujące części- zadania:

− zadanie nr 1 – zamontowano fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzanie segregacji medycznej oraz sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz, przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkoleń dla operatorów i administratorów,

− zadanie nr 2 – licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego,

− zadanie nr 3 – fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.

W ramach projektu SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie otrzymał:

 1. Automat biletowy stojący z ekranem dotykowym i drukarką- typ: Q-NSK Printer LCD- 1 szt.;
 2. Automat biletowy stojący z przyciskami mechanicznymi i drukarką typ: Q-NSK Prikter- 1 szt.
 3. Drukarka na biurkowa do biletów Typ: VLINE80L-2 szt.
 4. Wyświetlacz zbiorczy z ekranem wykonywanym w technologii LCD typ: WAMA MED. 43 – 1 szt.
 5. Wyświetlacz stanowiskowy z ekranem wykonanym w technologii LCD Typ: WAMA MED. 21 – 2 szt.
 6. Terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym wykonany w technologii LCD – 1 szt.
 7. Tablet medyczny Typ: Mio Care L1005 – 2 szt.
 8. Zestaw nagłaśniający (wzmacniacz, 4 głośniki) Typ: Q-NSK TALKER- 1 szt.
 9. Punkty dostępowe Wi-Fi, Producent:Cambium Networks Limited-3 szt.
 10. Komputer centralny Typ: Q-NSK IB/DEL – 1 szt.
 11. Oprogramowanie, licencja oprogramowania i konfiguracja TOPSOR – 1 szt.
 12. Kardiomonitor: Producent Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics Co. Ltd. – 1 szt.
 13. Oprogramowanie i konfiguracja Producent oprogramowania: SENSONICS Sp. z.o.o. – 1 szt.
 14. Materiały eksploatacyjne – 2 szt.;

Łączny koszt otrzymanego sprzętu wynosi: 82 781,62 zł

Opublikowano:
5 sierpnia 2021
Autor:
Joanna Gumkowska
Ostatnia aktualizacja:
5 sierpnia 2021 przez Joanna Gumkowska
Podziel się na:
A- A A+