Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,tablicy pamiątkowej,plakietek informacyjnych

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
26 – 300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP: 768 – 15 – 34 – 113; REGON: 000304272
e – mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury badania rynku na:

  1. zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
  2. zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej,
  3. zaprojektowanie, wykonanie i dostawę plakietek informacyjnych,

w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Opublikowano:
5 lutego 2019
Autor:
Urszula Walczak
Ostatnia aktualizacja:
18 lutego 2019 przez Urszula Walczak
Podziel się na:
A- A A+