Dostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Opublikowano:
27 listopada 2019
Autor:
Urszula Walczak
Ostatnia aktualizacja:
11 marca 2020 przez Urszula Walczak

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+