„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opocznie skorzystał z unijnego wsparcia, w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pracownicy otrzymali  dodatkowe wynagrodzenie oraz zakup środków zapewniających ochronę przed zakażeniem koronawirusem.

Dodatki za pracę w jednym miejscu

Dzięki środkom z projektu personel m.in., Zakład Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, jeśli ograniczy swoją pracę do jednej placówki.

Chodzi przede wszystkim o pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i członków personelu pomocniczego. Warunkiem było zatrudnione w ZOL.

Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane było z pensją.

Ograniczenie pracy do jednego miejsca znacznie zwiększa bezpieczeństwo, zarówno personelu, jak i pacjentów. Wtedy ryzyko transmisji wirusa i zakażenia jest mniejsze.

Środki do dezynfekcji i odzież ochronna

Obok dodatków do pensji, placówki opiekuńcze zyskują środki na zakup płynów do dezynfekcji i niezbędnej odzieży ochronnej.

Zapewnienie zapasu maseczek FFP3 i FFP2, płynów do dezynfekcji rak, rękawic jednorazowych jest kluczowe w opiece nad podopiecznymi ZOL. Gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa i redukuje zagrożenie zakażeniem się koronawirusem. To ważne dla opiekunów i ich podopiecznych, wśród których przeważają osoby starsze, często schorowane, dla których wirus jest szczególnie niebezpieczny.

Łączna wartość grantu wynosi: 349 436,20 zł

Część A grantu wynosi: 335 454,00 zł (wynagrodzenia)

Część B grantu w wysokości: 13 892,20 zł (środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji).

W ramach projektu dofinansowanie dotyczy stanowiska pracy:

  • Pielęgniarka
  • Fizjoterapeuta
  • Opiekun medyczny
  • Osoba sprzątająca

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Załączone pliki
Plakat informacyjny
Opublikowano:
2 sierpnia 2021
Autor:
Joanna Gumkowska
Ostatnia aktualizacja:
2 sierpnia 2021 przez Joanna Gumkowska

Oglądasz poprzednią wersję 2 sierpnia 2021 o 12:57:13. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.

Zobacz listę zmian

Zamiany:
2 sierpnia 2021 o 12:57:13Aktualna wersja
Treść
<!-- wp:image {"id":3442} --> <!-- wp:image {"id":3442} -->
<figure class="wp-block-image"><img src="http://bip.szpitalopoczno.pl/ pliki/post/867x112x548- 1080.png.pagespeed.ic_ .upuRQvaGfb.png" alt="" class="wp-image- 3442"/></figure> <figure class="wp-block-image"><img src="http://bip.szpitalopoczno.pl/ pliki/post/867x112x548- 1080.png.pagespeed.ic_ .upuRQvaGfb.png" alt="" class="wp-image- 3442"/></figure>
<!-- /wp:image --> <!-- /wp:image -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opocznie skorzystał z <p><strong>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opocznie skorzystał z
unijnego wsparcia, w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. </strong></p> unijnego wsparcia, w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. </strong></p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Pracownicy otrzymali&nbsp; <p><strong>Pracownicy otrzymali&nbsp;
dodatkowe wynagrodzenie oraz zakup środków zapewniających ochronę przed dodatkowe wynagrodzenie oraz zakup środków zapewniających ochronę przed
zakażeniem koronawirusem.< /strong></p> zakażeniem koronawirusem.< /strong></p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Dodatki za pracę w jednym miejscu</strong></p> <p><strong>Dodatki za pracę w jednym miejscu</strong></p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Dzięki <p>Dzięki
środkom z projektu personel m.in., Zakład Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) otrzymał środkom z projektu personel m.in., Zakład Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) otrzymał
dodatkowe wynagrodzenie, jeśli ograniczy swoją pracę do jednej placówki. </p> dodatkowe wynagrodzenie, jeśli ograniczy swoją pracę do jednej placówki. </p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Chodzi <p>Chodzi
przede wszystkim o pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, przede wszystkim o pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów,
opiekunów medycznych i członków personelu pomocniczego. Warunkiem było opiekunów medycznych i członków personelu pomocniczego. Warunkiem było
zatrudnione w ZOL. </p> zatrudnione w ZOL. </p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Dodatkowe wynagrodzenie <p>Dodatkowe wynagrodzenie
wypłacane było z pensją.</p> wypłacane było z pensją.</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Ograniczenie <p>Ograniczenie
pracy do jednego miejsca znacznie zwiększa bezpieczeństwo, zarówno personelu, pracy do jednego miejsca znacznie zwiększa bezpieczeństwo, zarówno personelu,
jak i pacjentów. Wtedy ryzyko transmisji wirusa i zakażenia jest mniejsze.</p> jak i pacjentów. Wtedy ryzyko transmisji wirusa i zakażenia jest mniejsze.</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Środki do dezynfekcji i odzież ochronna</strong></p> <p><strong>Środki do dezynfekcji i odzież ochronna</strong></p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Obok dodatków <p>Obok dodatków
do pensji, placówki opiekuńcze zyskują środki na zakup płynów do dezynfekcji i do pensji, placówki opiekuńcze zyskują środki na zakup płynów do dezynfekcji i
niezbędnej odzieży ochronnej.</p> niezbędnej odzieży ochronnej.</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Zapewnienie zapasu maseczek FFP3 i FFP2, płynów do dezynfekcji rak, rękawic jednorazowych jest kluczowe w opiece nad podopiecznymi ZOL. Gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa i redukuje zagrożenie zakażeniem się koronawirusem. To ważne dla opiekunów i ich podopiecznych, wśród których przeważają osoby starsze, często schorowane, dla których wirus jest szczególnie niebezpieczny.</p> <p>Zapewnienie zapasu maseczek FFP3 i FFP2, płynów do dezynfekcji rak, rękawic jednorazowych jest kluczowe w opiece nad podopiecznymi ZOL. Gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa i redukuje zagrożenie zakażeniem się koronawirusem. To ważne dla opiekunów i ich podopiecznych, wśród których przeważają osoby starsze, często schorowane, dla których wirus jest szczególnie niebezpieczny.</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Łączna wartość grantu wynosi: <strong>349&nbsp;436,20 zł</strong></p> <p>Łączna wartość grantu wynosi: <strong>349&nbsp;436,20 zł</strong></p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Część A grantu wynosi: <strong>335&nbsp;454,00 zł </strong>(wynagrodzenia)</p> <p>Część A grantu wynosi: <strong>335&nbsp;454,00 zł </strong>(wynagrodzenia)</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Część B grantu w wysokości: <strong>13 892,20 zł</strong> <p>Część B grantu w wysokości: <strong>13 892,20 zł</strong>
(środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji).</p> (środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji).</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>W ramach <p>W ramach
projektu dofinansowanie dotyczy stanowiska pracy:</p> projektu dofinansowanie dotyczy stanowiska pracy:</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:list --> <!-- wp:list -->
<ul><li>Pielęgniarka< /li><li>Fizjoterapeuta< /li><li>Opiekun medyczny</li><li>Osoba sprzątająca</li></ul> <ul><li>Pielęgniarka< /li><li>Fizjoterapeuta< /li><li>Opiekun medyczny</li><li>Osoba sprzątająca</li></ul>
<!-- /wp:list --> <!-- /wp:list -->
<!-- wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph -->
<p>Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.</p> <p>Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.</p>
<!-- /wp:paragraph --> <!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:image {"id":3451} -->  <!-- wp:gallery {"ids":[3454]} -->
<figure class="wp-block-image"><img src="http://bip.szpitalopoczno.pl/ pliki/post/plakat-1.pdf" alt="" class="wp-image- 3451"/></figure>  
  <ul class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="http://bip.szpitalopoczno.pl/ pliki/plakat.jpg" alt="" data-id="3454" data-link="http: //bip.szpitalopoczno.pl/fundusze- europejskie/zapewnienie- bezpieczenstwa- i-opieki-pacjentom- oraz-bezpieczenstwa- personelowi-zakladow-opiekunczo- leczniczych-domow-pomocy- spolecznej-zakladow- pielegnacyjno- opiekunczych- i-hospicjow- na-czas/attachment/plakat-3/" class="wp-image- 3454"/></figure></li></ul>
<!-- /wp:image -->  <!-- /wp:gallery -->

Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.

Podziel się na:
A- A A+