Zakup aparatury i sprzętu medycznego ze środków z pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dnia 04.04.2022 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Dagmara Junknikiel – Rosiak podpisała umowę o sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego przez Skarb Państwa – Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego w oparciu o:

  • art. 114 ust. 1 pkt 5, art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 116 ust. 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • wytyczne Ministra Zdrowia dla wojewodów w zakresie obsługi wniosków dotyczących objęcia finasowaniem inwestycji związanych z walką z COVID-19 w podmiotach leczniczych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dnia 7 grudnia 2021r.
    nr OII.3150.25.2021.KP;
  • ocenę strategiczną wyrażoną w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2022r.
    nr DBR.075.2022.2.MK.

Środki przyznano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na:
a) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – kompresja klatki piersiowej (2szt.);
b) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – cyfrowy aparat RTG ze skanerem i stacją opisową;
c) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – mobilny aparat USG do diagnostyki i kontroli przebiegu zmian płucnych;
d) Zakup aparatury i sprzętu medycznego –defibrylator transportowy (2 szt.);
e) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – elektrokardiograf.

Wartość projektu: 590 000,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

Opublikowano:
6 lipca 2022
Autor:
Szpital Opoczno
Ostatnia aktualizacja:
7 lipca 2022 przez Joanna Gumkowska

Oglądasz poprzednią wersję 6 lipca 2022 o 12:02:51. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.

Zobacz listę zmian

Zamiany:
6 lipca 2022 o 12:02:51Aktualna wersja
Treść
  <!-- wp:image {"id":3516,"align" :"center","width" :334,"height":111} -->
  <div class="wp-block- image"><figure class="aligncenter is-resized"><img src="https:// bip.szpitalopoczno.pl/pliki/ znaki_strona_www.png" alt="" class="wp-image-3516" width="334" height="111"/ ></figure></div>
  <!-- /wp:image -->
  <!-- wp:paragraph -->
  <p>Dnia 04.04.2022 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Dagmara Junknikiel – Rosiak podpisała umowę o sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego przez Skarb Państwa – Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego w oparciu o:</p>
  <!-- /wp:paragraph -->
 <!-- wp:list -->
  <ul><li>art. 114 ust. 1 pkt 5, art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 116 ust. 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;</li><li>art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw</li><li>wytyczne Ministra Zdrowia dla wojewodów w zakresie obsługi wniosków dotyczących objęcia finasowaniem inwestycji związanych z walką z COVID-19 w podmiotach leczniczych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dnia 7 grudnia 2021r. <br>
  nr OII.3150.25.2021.KP; </li><li>ocenę strategiczną wyrażoną w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2022r. <br>
  nr DBR.075.2022.2.MK.</li></ul>
  <!-- /wp:list -->
  <!-- wp:paragraph -->
  <p><strong>Środki przyznano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na:</strong><br> a) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – kompresja klatki piersiowej (2szt.);<br> b) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – cyfrowy aparat RTG ze skanerem i stacją opisową;<br> c) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – mobilny aparat USG do diagnostyki i kontroli przebiegu zmian płucnych;<br> d) Zakup aparatury i sprzętu medycznego –defibrylator transportowy (2 szt.);<br> e) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – elektrokardiograf.</p>
  <!-- /wp:paragraph -->
  <!-- wp:paragraph -->
  <p>Wartość projektu: <strong>590 000,00 zł</strong></p>
  <!-- /wp:paragraph -->
  <!-- wp:paragraph -->
  <p>Dofinansowanie: <strong>100 %</strong></p>
  <!-- /wp:paragraph -->

Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.

Podziel się na:
A- A A+