Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego

W dniu 13 listopada 2017r. Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0170/17-00 projektu pn:

Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”

w ramach w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:    2 518 470,05 PLN
EFRR :                                          1 942 378,15 PLN
Wkład własny szpitala:                342 772,62 PLN

Celem ogólnym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do wymagań prawa,poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Projekt zlokalizowany będzie w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno w miejscowości Januszewice.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny za łączną kwotę:1 275 387,00 brutto, który wzbogaci zaplecze medyczne na Oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie wyposażony w sprzęt medyczny: respirator reanimacyjno-transportowy (2 szt.), defibrylator transportowy w funkcją kardiowersji (stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, SpO2 – (3 szt.), pompa strzykawkowa akumulatorowa (3 szt.), stół operacyjny(stół zabiegowy z lampą ) (2 szt.), ssak elektryczny (1 szt.), monitor funkcji życiowych (1 szt.), aparat USG (1 szt.), respirator stacjonarny (2 szt.), łóżka szpitalne mobilne (4 szt.), wózki do przewożenia pacjentów leżących (2 szt.), pulsoksymetr przenośny (2 szt.), aparat EKG 12 – odpr. na statywie jezdnym (3 szt.), aparat RTG z ramieniem C (1 szt.), lampa zabiegowa na statywie jezdnym (1 szt.).

W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie.

Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg powietrznej floty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy.

Opublikowano:
15 listopada 2017
Autor:
Szpital Opoczno
Ostatnia aktualizacja:
29 czerwca 2018 przez Szpital Opoczno

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+