Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych


Dobiega końca realizacja projektu „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego” w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji wynosi 2 560 021,77 PLN w tym:
Dofinansowanie: 1 942 378,15 PLN oraz wkład własny szpitala:   617 643,62 PLN

Okres kwalifikowania wydatków 1 stycznia 2014 r.30 czerwca 2019 r .

Celem ogólnym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do wymagań prawa, poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Projekt zlokalizowany jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno w miejscowości Januszewice. Lądowisko na działce w Januszewicach wybudowano za kwotę: 1 197 020,00 brutto. Ponadto ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny za łączną kwotę 1 338 060,69 brutto, który wzbogacił zaplecze medyczne na Oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy został wyposażony w następujący sprzęt medyczny:

 • respirator reanimacyjno-transportowy -2 szt.,
 • defibrylator transportowy w funkcją kardiowersji (stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, SpO2 – 3 szt.,
 • pompa strzykawkowa akumulatorowa -3 szt.,
 • stół operacyjny(stół zabiegowy z lampą ) – 2 szt.,
 • ssak elektryczny -1 szt.,
 • monitor funkcji życiowych -1 szt.,
 • aparat USG -1 szt.,
 • respirator stacjonarny – 2 szt.,
 • łóżka szpitalne mobilne -6 szt.,
 • wózki do przewożenia pacjentów leżących -2 szt.,
 • pulsoksymetr przenośny – 2 szt.,
 • aparat EKG 12 – odpr. na statywie jezdnym -3 szt.,
 • aparat RTG przyłóżkowy -1 szt.,
 • lampę zabiegową na statywie jezdnym -1 szt.,
 • aparat do znieczuleń -1 szt.,
 • system do kompresji klatki piersiowej -2 szt.,
 • monitor funkcji życiowych: system z ciśnieniomierzem, temperaturą i pulsoksymetrem wraz ze stojakiem mobilnym (system triage) -1 szt.,
 • zestaw: videogastroskop i wideokolonoskop z dodatkowym kanałem oraz programem do archiwizacji badań – 1 szt.,
 • zestaw: Skaner płyt obrazowych CR 30-Xm wraz z stacją techników NX (komputer, monitor, oprogramowanie) -1 szt.,
 • termometr do pomiaru głębokiej temperatury –2 szt.,
 • wodoodporny koc bakteriostatyczny – 4 szt.,
 • deska transportowa z unieruchomieniem głowy i pasami – 2 szt.

W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie.

Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg powietrznej floty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy.

W dniu 13 listopada 2017r. Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0170/17-00 projektu pn:

Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”

w ramach w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:    2 518 470,05 PLN
EFRR :                                          1 942 378,15 PLN
Wkład własny szpitala:                342 772,62 PLN

Celem ogólnym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do wymagań prawa,poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Projekt zlokalizowany będzie w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno w miejscowości Januszewice.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny za łączną kwotę:1 275 387,00 brutto, który wzbogaci zaplecze medyczne na Oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie wyposażony w sprzęt medyczny: respirator reanimacyjno-transportowy (2 szt.), defibrylator transportowy w funkcją kardiowersji (stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, SpO2 – (3 szt.), pompa strzykawkowa akumulatorowa (3 szt.), stół operacyjny(stół zabiegowy z lampą ) (2 szt.), ssak elektryczny (1 szt.), monitor funkcji życiowych (1 szt.), aparat USG (1 szt.), respirator stacjonarny (2 szt.), łóżka szpitalne mobilne (4 szt.), wózki do przewożenia pacjentów leżących (2 szt.), pulsoksymetr przenośny (2 szt.), aparat EKG 12 – odpr. na statywie jezdnym (3 szt.), aparat RTG z ramieniem C (1 szt.), lampa zabiegowa na statywie jezdnym (1 szt.).

W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie.

Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg powietrznej floty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy.

Opublikowano:
15 listopada 2017
Autor:
Szpital Opoczno
Ostatnia aktualizacja:
25 stycznia 2023 przez Joanna Gumkowska

Oglądasz poprzednią wersję 29 czerwca 2018 o 00:01:55. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.

Zobacz listę zmian

Zamiany:
29 czerwca 2018 o 00:01:55Aktualna wersja
Treść
  <a href="http:// bip.szpitalopoczno.pl/pliki/ KLAUZULA-INFORMACYJNA-.pdf" ><strong><span style="color: #ff0000;">Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych</span> </strong></a>
  <hr />
  Dobiega końca realizacja projektu „<strong>Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego” </strong>w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  <strong>Planowany całkowity koszt realizacji wynosi 2 560 021,77 PLN w tym:
  Dofinansowanie: 1 942 378,15 PLN oraz wkład własny szpitala:   617 643,62 PLN</strong>
  Okres kwalifikowania wydatków <strong>1 stycznia 2014 r.</strong> - <strong>30 czerwca 2019 r</strong> .
  Celem ogólnym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do wymagań prawa, poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
  Projekt zlokalizowany jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno w miejscowości Januszewice. Lądowisko na działce w Januszewicach wybudowano za kwotę: <strong>1 197 020,00 brutto. </strong>Ponadto ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny za łączną kwotę <strong>1 338 060,69 brutto</strong>, który wzbogacił zaplecze medyczne na Oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
  Szpitalny Oddział Ratunkowy został wyposażony w następujący sprzęt medyczny:
  <ul>
   <li>respirator reanimacyjno- transportowy -2 szt.,</li>
   <li>defibrylator transportowy w funkcją kardiowersji (stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, SpO2 – 3 szt.,</li>
   <li>pompa strzykawkowa akumulatorowa -3 szt.,</li>
   <li>stół operacyjny(stół zabiegowy z lampą ) - 2 szt.,</li>
   <li>ssak elektryczny -1 szt.,</li>
   <li>monitor funkcji życiowych -1 szt.,</li>
   <li>aparat USG -1 szt.,</li>
   <li>respirator stacjonarny - 2 szt.,</li>
   <li>łóżka szpitalne mobilne -6 szt.,</li>
   <li>wózki do przewożenia pacjentów leżących -2 szt.,</li>
   <li>pulsoksymetr przenośny - 2 szt.,</li>
   <li>aparat EKG 12 – odpr. na statywie jezdnym -3 szt.,</li>
   <li>aparat RTG przyłóżkowy -1 szt.,</li>
   <li>lampę zabiegową na statywie jezdnym -1 szt.,</li>
   <li>aparat do znieczuleń -1 szt.,</li>
   <li>system do kompresji klatki piersiowej -2 szt.,</li>
   <li>monitor funkcji życiowych: system z ciśnieniomierzem, temperaturą i pulsoksymetrem wraz ze stojakiem mobilnym (system triage) -1 szt.,</li>
   <li>zestaw: videogastroskop i wideokolonoskop z dodatkowym kanałem oraz programem do archiwizacji badań - 1 szt.,</li>
   <li>zestaw: Skaner płyt obrazowych CR 30-Xm wraz z stacją techników NX (komputer, monitor, oprogramowanie) -1 szt.,</li>
   <li>termometr do pomiaru głębokiej temperatury –2 szt.,</li>
   <li>wodoodporny koc bakteriostatyczny - 4 szt.,</li>
   <li>deska transportowa z unieruchomieniem głowy i pasami - 2 szt.</li>
  </ul>
  W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie.
  Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg powietrznej floty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy.
<p class="western">W dniu 13 listopada 2017r. Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00- 00-0170/17-00 projektu pn:</p> <p class="western">W dniu 13 listopada 2017r. Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00- 00-0170/17-00 projektu pn:</p>
<p class="western" >„<strong>Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”< /strong></p> <p class="western" >„<strong>Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego”< /strong></p>
<p class="western">w ramach w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego <p class="western">w ramach w ramach Działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.</p> Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.</p>
<p class="western" ><strong>Całkowita wartość projektu:    2 518 470,05 PLN <p class="western" ><strong>Całkowita wartość projektu:    2 518 470,05 PLN
</strong><strong>EFRR :                                          1 942 378,15 PLN </strong><strong>EFRR :                                          1 942 378,15 PLN
</strong><strong>Wkład własny szpitala:                342 772,62 PLN </strong><strong>Wkład własny szpitala:                342 772,62 PLN
</strong></p> </strong></p>
Celem ogólnym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do wymagań prawa,poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie. Celem ogólnym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do wymagań prawa,poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR-u dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
Projekt zlokalizowany będzie w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno w miejscowości Januszewice. Projekt zlokalizowany będzie w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno w miejscowości Januszewice.
W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny za łączną kwotę:<strong>1 275 387,00 brutto</strong>, który wzbogaci zaplecze medyczne na Oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny za łączną kwotę:<strong>1 275 387,00 brutto</strong>, który wzbogaci zaplecze medyczne na Oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie wyposażony w sprzęt medyczny: respirator reanimacyjno- transportowy (2 szt.), defibrylator transportowy w funkcją kardiowersji (stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, SpO2 – (3 szt.), pompa strzykawkowa akumulatorowa (3 szt.), stół operacyjny(stół zabiegowy z lampą ) (2 szt.), ssak elektryczny (1 szt.), monitor funkcji życiowych (1 szt.), aparat USG (1 szt.), respirator stacjonarny (2 szt.), łóżka szpitalne mobilne (4 szt.), wózki do przewożenia pacjentów leżących (2 szt.), pulsoksymetr przenośny (2 szt.), aparat EKG 12 – odpr. na statywie jezdnym (3 szt.), aparat RTG z ramieniem C (1 szt.), lampa zabiegowa na statywie jezdnym (1 szt.). Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie wyposażony w sprzęt medyczny: respirator reanimacyjno- transportowy (2 szt.), defibrylator transportowy w funkcją kardiowersji (stymulacji zewnętrznej, z monitorowaniem EKG, NIBP, SpO2 – (3 szt.), pompa strzykawkowa akumulatorowa (3 szt.), stół operacyjny(stół zabiegowy z lampą ) (2 szt.), ssak elektryczny (1 szt.), monitor funkcji życiowych (1 szt.), aparat USG (1 szt.), respirator stacjonarny (2 szt.), łóżka szpitalne mobilne (4 szt.), wózki do przewożenia pacjentów leżących (2 szt.), pulsoksymetr przenośny (2 szt.), aparat EKG 12 – odpr. na statywie jezdnym (3 szt.), aparat RTG z ramieniem C (1 szt.), lampa zabiegowa na statywie jezdnym (1 szt.).
W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie. W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie.
Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg powietrznej floty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy. Budowa lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie długoterminowe korzyści dla SP ZOZ w Opocznie jak i lokalnej społeczności. Wysoki poziom świadczonych usług ratunkowych pozwoli na efektywne ratowanie życia ludzkiego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg powietrznej floty ratownictwa medycznego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się bezpośrednio do ratowania życia oraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi poprawi szybkość, a tym samym i skuteczność udzielanej pomocy.
<img class="size-full wp-image-1175 aligncenter" src="http://bip.szpitalopoczno.pl/ pliki/post/znak.jpg" alt="" width="707" height="142" /> <img class="size-full wp-image-1175 aligncenter" src="http://bip.szpitalopoczno.pl/ pliki/post/znak.jpg" alt="" width="707" height="142" />
[gallery link="file" columns="2" ids="1176,1177,1178,1179"] [gallery link="file" columns="2" ids="1176,1177,1178,1179"]

Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.

Podziel się na:
A- A A+