SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE zaprasza do złożenia oferty na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu” …

Unieważnienie postępowania

na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu” w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym
im. E. Biernackiego w Opocznie
.

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe nr sprawy: 11/2018 z dnia 21.08.2018r.
dot. „Pełnienia funkcji Menadżera Projektu” w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym
im. E. Biernackiego w Opocznie
realizowane w ramach projektu „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne., zostaje unieważnione
z uwagi wady postępowania w zakresie specyfikacji przedmiotu zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli bądź złożą odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE zaprasza do złożenia oferty na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu” w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie.

 

 

 

Opublikowano:
21 sierpnia 2018
Autor:
Informatycy szpitala
Ostatnia aktualizacja:
23 sierpnia 2018 przez

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+