Zapytanie ofertowe: DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA (APLIKACJI MOBILNEJ) SSI WRAZ Z TABLETAMI MEDYCZNYMI

DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA (APLIKACJI MOBILNEJ) SSI WRAZ Z TABLETAMI MEDYCZNYMI
w ramach projektu pn.: „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”
w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Poddziałanie VII 1.2 Technologie informacyjno-Komunikacyjne

Opublikowano:
12 kwietnia 2021
Autor:
Joanna Gumkowska
Ostatnia aktualizacja:
28 kwietnia 2021 przez Joanna Gumkowska

Oglądasz poprzednią wersję 16 kwietnia 2021 o 13:32:07. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.

Zobacz listę zmian

Zamiany:

Nie ma różnic poniedzy 16 kwietnia 2021 o 13:32:07 a obecną wersją strony.

Podziel się na:
A- A A+